آخرین اطلاعات از پروژه ستین 7 آبان ماه 1401

بدینوسیله آخرین تغییرات و اطلاعات مربوط به پروژه ستین را خدمت سرمایه گذاران و اعضای پروژه اعلام میداریم . آخرین پیشرفت صورت گرفته در مراحل اداری در این پروژه بدینصورت میباشد که سند مالکیت زمین از طریق وکالت فروش و انتقال اموال غیر منتقول در تاریخ 25 مهرماه سال جاری بصورت قطعی به شرکت آرین … ادامه

Call Now Buttonتماس با ما